Odberové pracoviská

V prípade, ak máte záujem o vyšetrenie ako samoplatca bez potreby kontaktovať lekára, alebo si k nám prinesiete žiadanku od lekára, na základe ktorej vám realizujeme vyšetrenia zo zdravotného poistenia, ponúkame vám možnosť odobrať vzorku potrebnú na vyšetrenie. V súčasnosnosti je na našich odberových  pracoviskách možné realizovať odber krvi (kapilárnej - z prsta, aj periférnej - žily) a poskytnutie vzorky moču.

Dôležité je vedieť, aký parameter máte záujem vyšetriť a poznať potrebnú prípravu pred samotným odberom. Jedná sa predovšetkým o nutnosť realizovať odber nalačno či po špeciálnom stravovacom režime, bez predchádzajúcej fyzickej záťaže či s prípadným vysadením liekovej terapie.

Odber si môžete dať spraviť na šiestich odberových pracoviskách. Odber vzorky a vyšetrenie vybraného parametra je spoplatňovaný v zmysle aktuálne platného cenníka.

Ak máte záujem o odber vzorky potrebný na vyšetrenie ako samoplatca a lokality odberových pracovísk nespĺňajú vašu predstavu, kontaktujte nás prostredníctvom call centra