Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Téma 
Bezpečnosť pacienta, bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka
Október10
Október11
10. 10. 2019 | 8:0011. 10. 2019 | 18:00
Dom kultúry
Československej armády 2650/1, 955 01 Topoľčany

Vážení návštevníci konferencie,

 

dávame vám do pozornosti podujatie určené pre zdravotné sestry, pôrodné asistentky, zdravotníckych záchranárov, medicínsko - technických pracovníkov a fyzioterapeutov. Uskutoční sa v dňoch 10. - 11. októbra 2019 v Dome kultúry v Topoľčanoch. 

Garantom konferencie je PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Odborní garanti: MUDr. Peter Bandura, PhD. a Doc. MUDr. Rastislav Maďar PhD., MBA, FRCPS.

 

Zastúpenie na konferencii bude mať aj Alpha medical. V našom výstavnom stánku sa od kolegynky medicínskej reprezentantky môžete dozvedieť niečo o našich najnovších produktoch či ďalšie novinky z oblasti laboratórnej diagnostiky.

 

Viac informácií na stránke organizátora.