Festival Kazuistík Nižná 2019 "Oravské interaktívne fórum lekárov a sestier"

Téma 
Kazuistiky z klinickej praxe pre lekárov a sestry prvého kontaktu
Apríl25
Apríl27
25. 4. 2019 | 8:0027. 4. 2019 | 14:00
Nižná nad Oravou, hotel Arman
Nová Doba 1000, 027 43 Nižná

Vážení návštevníci Festivalu Kazuistík,

organizátori aj tento rok pripravili zaujímavý a pestrý odborný, či sprievodný program. 

Festival sa koná pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana z kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku
Odborný garant: mim. prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava

Pozvaní hostia Festivalu kazuistík 2019 Nižná:

Dr. Tatul Hakobyan – kancelária WHO v Slovenskej republike

mim. prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH

MUDr. Jana Bendová, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre VL

Krajskí odborníci MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC

PhDr. Anna Schmiedl, MPH – vedúca centra pre hodnotenie súst. vzdelávania SKSaPA

prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD.

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

 

Spestrením Festivalu bude výstup na Ostražicu so sprievodcom. Túto aj ostatné dôležité informácie nájdete na stránke organizátora.

 

Tešíme sa na stretnutie v našom stánku, kde vám radi predstavíme ponuku našich služieb vrátane zaujímavých noviniek v oblasti diagnostiky.