Medicína pre prax, kongres lekárov prvého kontaktu, XII. ročník

September22
September23
22. 9. 2016 | 8:0023. 9. 2016 | 17:00
Hotel Holiday Inn, Bratislava
Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava

Organizuje Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave, spoločnosť SOLEN, časopis Via Practica.

Viac informácii o kongrese nájdete tu.