Odborné pracovné stretnutie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Február20
20. 2. 2020 |
15:3018:00
Hotel Yasmin
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Vážení klienti,

v mene organizátorov vás pozývame na Odborné pracovné stretnutie všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktoré sa uskutoční 20. 02. 2020 o 15,30 hod. v hoteli Yasmin Košice, kongresová miestnosť III.

Srdečne pozývame aj na dve prednášky našej kolegyne z Centra hemostázy a trombózy Košice, pediatrickej hematologičky a onkologičky, p. MUDr. Jaroslavy Feketeovej.


Program stretnutia:
15.30 Otvorenie, úvod (zástupca firmy Valentis) 10´
15.40 Hodnotenie krvného obrazu pediatrom v ambulancii pre deti a dorast 50´
(J. Feketeová, detská hematologická ambulancia Alphamedical)
16.30 Prezentácia Valentis 15´
16.45 Diskusia 15´
17.00 Hodnotenie koagulácie pediatrom v ambulancii pre deti a dorast 30´
(J. Feketeová, detská hematologická ambulancia Alphamedical)
17.30 Diskusia 15´
17.45 Ukončenie stretnutia, občerstvenie