Stretnutie Spolku lekárov "Purkyňka" Michalovce 2019

Jún20
20. 6. 2019 |
14:0016:00
NsP Š. Kukuru
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Vážení účastníci stretnutia

Spolok lekárov aj tento rok pripravil odborné podujatie, ktorého sa zúčastní aj spoločnosť Alpha medical. Prednášky sa uskutočnia v priestoroch veľkej zasadačky NsP Michalovce, pod organizačným vedením pani primárky MUDr. Dany Jurečkovej, CSc. 

Súčasťou programu sú taktiež prednášky našich kolegov:

  1. MUDr. Anna Šoltésová: Rezistencia na antibiotiká v michalovskom regióne
  2. MUDr. Zuzana Mažeriková: Súčasné možnosti a indikácie genetických vyšetrení
  3. Mgr. Daniela Compľová: Vyšetrenie Quantiferonu