Vedecká pracovná schôdza spolku lekárov Dr. Alexandra v Kežmarku

Téma 
Laboratórna diagnostika
Január17
17. 1. 2019 |
14:0017:00
Kežmarok, Hotel Legenda
Jakuba Kraya 20, Kežmarok

Dovoľujeme si dať vám do pozornosti Vedeckú pracovnú schôdzu spolku lekárov Dr. Alexandra v Kežmarku na tému Laboratórna diagnostika.

 

PROGRAM:

Elektronická komunikácia cez Alphalab a pripomienky z praxe – Mgr. Iveta Varadzinová

Lipidový profil pacienta - Ing. Jana Takáčová, CSc.

Klinická mikrobiológia a laboratórna diagnostika TBC v Alpha medical – MUDr. Jozef Marčišin

Laboratórna diagnostika v sérológii  - Mgr. Daniela Compľová