XXIX. Izakovičov memoriál

Téma 
Klinická genetika, Prenatálna genetická diagnostika, Molekulárna diagnostika, Cytogenetika, Trendy a výskum, Varia, Posterová sekcia
Október17
Október19
17. 10. 2018 | 9:0019. 10. 2018 | 17:00
Hotel Saffron
Bratislava

Vážení návštevníci kongresu,

zastavte sa pri našom výstavnom stánku, radi vám predstavíme ponuku našich služieb vrátane zaujímavých noviniek v oblasti diagnostiky. Tešíme sa na stretnutie.

Viac informácii nájdete na stránkach organizátora.