PROJEKT DÔVERA

V  spolupráci so zdravotnou poisťovňou  Dôvera  sme pripravili unikátny projekt.

Poistenci Dôvery, ktorí v termíne od 16. 6. do 31. 10. absolvujú u svojho všeobecného lekára pre dospelých preventívnu prehliadku majú možnosť absolvovať aj test na zistenie protilátok na ochorenie Covid-19. Z testu sa dozvedia, či ochorenie prekonali, a teda majú vytvorené protilátky, ktoré ich potenciálne  ochránia pred možnou druhou vlnou nákazy pred spomínaným ochorením.

Spoločnosť Alpha medical, s. r. o. ponúkla vyšetrenia protilátok SARS-COV-2 ako prvá  na Slovensku. Vyšetrenie protilátok SARS-COV-2 nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a je možné si ho mimo tohto projektu objednať iba v samoplatcovskom režime.

Vyšetrenie pozostáva zo stanovenia hladiny protilátok prítomných po prekonaní infekcie (IgG).

V prípade, že máte záujem o bezplatné testovanie a váš praktický lekár spolupracuje s laboratóriami Alpha medical, s. r. o., vyšetrenie je možné vykonať zo vzorky krvi odobratej na biochemické vyšetrenia v rámci preventívnej prehliadky, pričom netreba odoberať ďalšiu skúmavku krvi. Nižšie nájdete zoznam lekárov spolupracujúcich s Alpha medical. Ak sa meno vášho lekára v tomto zozname nenachádza (nie je možné ho vyhľadať), znamená to, že váš lekár so spoločnosťou Alpha medical nemá aktuálne uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

V tomto zozname si môžete overiť, či váš lekár spolupracuje so spoločnosťou Alpha medical, s. r. o.:

Zoznam spolupracujúcich lekárov


Výsledky vyšetrení dostane váš ošetrujúci lekár spolu s výsledkami preventívnej prehliadky štandardnou cestou a bude vás o nich informovať.

Viac o bezplatnom testovaní sa poistenci Dôvery dozvedia na jej webovej stránke.

Pokiaľ nespĺňate kritériá na absolvovanie preventívnej prehliadky v danom období a vyšetrenie by ste napriek tomu chceli absolvovať, môžete využiť zľavu 25 % na sérologické vyšetrenie protilátok SARS-COV-2 metódou ELISA  prostredníctvom e-shopu lab.online. Odber krvi je možné absolvovať na našich odberných miestach. Výsledok vám bude doručený elektronicky do 48 hodín.

Ak vás tento benefit zaujal, viac sa dozviete na www.dovera.sk

Viac o jednotlivých druhoch testov na Covid-19 a kedy ktorý test použiť, sa dočítate v článku.