Alkoholizmus

Alkoholizmus je jednou z najčastejších príčin chronickej pankreatitídy – rozhovor s gastroenterologičkou MUDr. Alicou Sekanovou

Gastroenterologička MUDr. Alica Sekanová hovorí, že hoci je syndróm závislosti na alkohole podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb považovaný za duševné ochorenie, stretávajú sa s ním nielen psychiatri, ale aj gastroenterológovia. V rozhovore okrem iného prezradila, kde končia hranice...

Chronický alkoholizmus – problém medicínsky a organizačný

Alkoholizmus definujeme ako heterogénnu jednotku s komplexným klinickým obrazom zahrňujúcim somatické a psychické prejavy sprevádzajúce dlhodobé nadmerné pitie, nie nevyhnutne iba v súvislosti so závislosťou od alkoholu.