Alžbeta Báthoryová

O krvi, bosoráctve, liečiteľstve a o medicíne v Uhorsku – rozhovor s historičkou PhDr. Tünde Lengyelovou, CSc.

Krv má v ľudskej histórii od nepamäti osobité postavenie. Pravdepodobne už v praveku si ľudia všimli, že keď človek stráca krv, z jeho tela odchádza život. Krv ako symbol života sa tak stávala súčasťou liečiteľstva, náboženských a okultných obradov. Krv dokázala v minulosti takpovediac pomýliť aj...