Chronická rinosinusitída

Chronická rinosinusitída

Chronická rinosinusitída (CRS) predstavuje vážny medicínsky problém. Ide o súbor vysoko početných chorôb spôsobujúcich významné zníženie kvality života. Posledné štúdie ukazujú, že CRS postihuje v populácii ročne asi každého siedmeho dospelého človeka. Kvalita života je v niektorých ohľadoch horšia...