Detská gynekológia

Gynekológia detí a dospievajúcich

Detská gynekológia (pediatrická gynekológia) zahŕňa gynekologickú starostlivosť o dievčatá počínajúc narodením až do veku 18 rokov + 365 dní. Predpokladom na vykonávanie tejto činnosti je erudícia v odbore gynekológia a pôrodníctvo so subšpecializáciou v odbore pediatrická gynekológia. Detská...