Detské reumatické ochorenia

Juvenilný systémový lupus erythematosus

Každé chronické ochorenie je po celý život súpútnikom chorého jedinca. Systémové choroby spojiva sa vyskytujú nielen v dospelom veku, ale aj v mladšej populácii. Jedným z najčastejších takýchto ochorení je juvenilná idiopatická artritída (JIA). Zriedkavejším je systémový lupus erythematosus (SLE),...

Monoartritídy a polyartritídy v detskom veku – stručná diferenciálno-diagnostická pomôcka

Bolesť a/alebo opuch kĺbov je u detí bežným klinickým symptómom širokého spektra muskuloskeletálnych a reumatologických chorôb, od benígnych stavov až po závažné stavy vyžadujúce okamžitú intervenciu. Kľúčom k rýchlej diagnóze je správne zhodnotenie anamnézy a objektívneho nálezu s dôrazom na...

Juvenilná idiopatická artritída

Juvenilná idiopatická artritída je s prevalenciou 100/100-tisíc detí najčastejšou chronickou reumatickou chorobou detského veku. Vzhľadom na výraznú dlhodobú morbiditu patrí medzi najvýznamnejšie chronické choroby detského veku vôbec. Postihuje deti vo všetkých vekových kategóriách vrátane dojčiat...

Zriedkavé choroby v detskej reumatológii

PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organisation) je nezisková medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je iniciovať vznik štúdií, ktoré analyzujú účinnosť a bezpečnosť liekov, kvalitu života a výsledky liečby u detí s reumatickými chorobami. Zabezpečuje pomoc a koordináciu pri ich...