Dna

Dna – aktuálny pohľad

Dna je metabolicko-zápalová choroba spôsobená kryštalizáciou urátov a ich ukladaním do kĺbov i mimo kĺbov v dôsledku zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi (hyperurikémie). Porucha metabolizmu purínov má za následok zvýšenú produkciu mikrokryštálov nátrium-urátu, ktorých depozícia v kĺboch i v...