Dyslipoproteinoinémia

Aterogénna vs. neaterogénna dyslipoproteinémia

Ako sa správne orientovať v zložitom „svete” lipoproteínov? Autori článku Stanislav Oravec, Ľudovít Gašpar, Marek Kučera a Peter Sabaka z II. Internej kliniky LFUK – UNB Bratislava nám prezradia viac o jednotlivých výskumných metódach, správnej identifikácií entít a diagnostických fenoménoch.