Histamínová intolerancia

Histamínová intolerancia

Histamínová intolerancia (HIT) je porucha charakterizovaná nedostatočným rozkladom histamínu nahromadeného v organizme. HIT postihuje 2 – 3 % populácie, prevažne ženy po 40. roku života.