Idiopatická pľúcna fibróza

Idiopatická pľúcna fibróza

Idiopatická pľúcna fibróza je špecifickou formou chronického fibrotizujúceho intersticiálneho pľúcneho procesu, ktorá patrí k najzávažnejším pľúcnym ochoreniam, najmä kvôli veľmi zlej prognóze a refraktérnosti na doteraz známu liečbu. V posledných rokoch došlo k významným zmenám v klasifikácii,...