Imunodeficiencie

Imunodeficiencie s rizikom prechodu do malignity

Podiel pacientov s imunodeficienciou stúpa najmä v dôsledku nárastu chronických chorôb vyžadujúcich imunosupresívnu alebo biologickú liečbu. V menšej miere zaznamenávame tiež nárast primárnych (intrinzických) porúch imunity, ktorý súvisí s ich zlepšujúcou sa diagnostikou a liečbou. S dĺžkou trvania...