Infekčné ochorenia

Bolesti v krku – diferenciálna diagnostika

Bolesti v krku predstavujú asi 1/3 prípadov z celkového počtu pacientov, ktorí prichádzajú k praktickému lekárovi. Najčastejšou príčinou bolesti krku je banálna vírusová infekcia HCD. Len malý podiel prípadov bolesti v krku predstavujú závažné ochorenia.

Ušné infekcie u detí a správna hygiena – odpovedá MUDr. Alena Staníková, PhD.

Pýtame sa detskej otorinolaryngologičky MUDr. Aleny Staníkovej, PhD., z ORL ambulancie v Poliklinike Mlynská Dolina v Bratislave. Pani doktorka, v súvislosti s ušnými infekciami a správnou hygienou sa veľa píše o vatových tyčinkách. Niektorí sú za, iní proti. Aký je váš názor na čistenie uší detí...

Laboratórna diagnostika a liečba infekcií v ORL

Infekcie v ORL oblasti sú častým problémom, s ktorým sa stretávame v ambulantnej aj v nemocničnej praxi. Pri nesprávnej liečbe môžu tieto infekcie viesť k závažným komplikáciám. Úspešnosť mikrobiologického laboratórneho vyšetrenia závisí od správneho odberu biologického materiálu.

Otorinolaryngológia a súčasná medicína

Kto z nás sa aspoň raz v živote nestretol s hrozivo vyzerajúcou epistaxou, ktorá predchádzala alebo nasledovala bežné vírusové ochorenie? Orgány ucha, nosa a hrdla sú malé, schované viac v hĺbke, no človeku zabezpečujú nevyhnutný kontakt jednak s vonkajším prostredím a na druhej strane plnia...

Recidivujúce infekcie dýchacích ciest z pohľadu imunológa

Po objavení penicilínu Alexandrom Flemingom v roku 1928 (masová výroba od roku 1944) a nástupe éry antibiotík sa zdalo, že ľudstvo zvíťazilo nad mikroorganizmami a infekčné ochorenia sú vyriešeným problémom. Ako sa však čoskoro ukázalo, išlo o značne prehnaný optimizmus. Nárast rezistentných...

Diagnostický význam ASLO a anti DNázy B pri závažných streptokokových infekciách a ich neskorých následkoch

Streptococcus pyogenes je grampozitívny, fakultatívne anaeróbny, beta-hemolytický streptokok, ktorý rastie vo dvojiciach, alebo tvorí retiazky. Patrí do skupiny A. Je primárne patogénny pre človeka a človek je jediným prirozeným zdrojom infekcie.

Streptokokové infekcie dýchacích ciest z pohľadu otorinolaryngológa

Ochorenia respiračného systému sú najčastejšou príčinou pri indikovaní antibiotickej liečby. Práve preto je dôležitá správna diagnostika, ktorá umožní presnú identifikáciu infekcie s následným nasadením vhodnej liečby. Vyšetrenia ASLO a anti ADNáza B sú vhodnými indikátormi na potvrdenie...

Možnosti laboratórnej diagnostiky chlamýdiových a mykoplazmových infekcií v laboratóriách Alpha medical

V celosvetovom priemere bol zaznamenaný nárast infekcií vyvolaných chlamýdiami a mykoplazmami. Zvýšený výskyt ochorení potvrdzujú i naše laboratórne štatistiky.