Informačné listy

Aktualizácia referenčných intervalov

2. Marec 2020
Vážení klienti, radi by sme vás informovali, že s účinnosťou od 1. 3. 2020 dochádza k zmene referenčných intervalov u niekoľkých vyšetreniach.

Oznam o zmenách pravidiel uhrádzania vyšetrení so ZP UNION

10. Február 2020
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa s účinnosťou od 3. februára 2020 dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zľavách pre poistencov ZP UNION v rámci troch samoplatcovských vyšetrení (TROMBOtest, TREC | KREC test a TOMORROW test).

Zavedenie nového laboratórneho genetického vyšetrenia TREC | KREC

15. Apríl 2019
Spoločnosť Alpha medical v spolupráci so sesterskou spoločnosťou Aeskulab ako jediní na Slovensku prináša možnosť otestovať bunkovú aj protilátkovú imunitu pomocou moderného genetického testu TREC | KREC

Oznam o zmene pravidiel úhrady Cytologického vyšetrenia LBC so ZP UNION

29. Marec 2019
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa od 1. apríla 2019 zmluvne dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zmene podmienok úhrady cytologického vyšetrenia metódou Liquid based cytology (LBC).

Oznam o zriadení detskej Ambulancie pre Centrum hemostázy a trombózy Košice

15. Marec 2019
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical hematológia, s. r. o., prevádzkovateľ Centra hemostázy a trombózy v Košiciach,

Aktualizácia cenníka

28. Február 2019
Dovoľujeme si vás informovať, že od 1. 3. 2019 bude v platnosti nový cenník laboratórnej diagnostiky, ktorý nájdete aj na našich stránkach, alebo si ho môžete stiahnuť z prílohy.

Zmeny v ponuke vyšetrení rutinnej genetickej diagnostiky

16. Január 2019
Dovoľujeme si vás informovať o zmenách v palete vyšetrení genetickej diagnostiky spolu s aktualizáciou žiadanky.

Pravidlá pre vydávanie výsledkov pacientom

11. Január 2019
V súvislosti s GDPR aktualizujeme pravidlá na vydávanie výsledkov pacientom a samoplatcom.

Dodržiavanie intervalu medzi dvomi gynekologickými preventívnymi prehliadkami (365 dní)

7. December 2018
V poslednom období sa nám zvýšil počet neuznaných výkonov zo strany zdravotných poisťovní a to v oblasti skríningu krčka maternice, kde prevláda najmä neuznanie z dôvodu porušenia frekvencie alebo periodicity.

Nový režim objednávania delegovaných odberov

5. Február 2018
S účinnosťou od 15. 2. 2018 pristupujeme k novému režimu objednávania delegovaných odberov.