Informačné listy

Nová štruktúru identifikačných hlavičiek na žiadankách

28. November 2016
V súvislosti so zavedením platieb prostredníctvom DRG, ako aj s ohľadom na požiadavku Úradu verejného zdravotníctva meníme štruktúru identifikačných hlavičiek na našich žiadankách.

Centralizácia DNA vyšetrení

25. November 2016
S účinnosťou od 1. 12. 2016 budú vyšetrenia DNA mikrooganizmov (DNA Chlamydia trachomatis, DNA Mycoplasma species a Ureaplasma species, DNA Human papillomavirus, DNA Herpes simplex virus 1 a 2) diagnostikované už iba v Laboratóriu klinickej mikrobiológie v CL – STRED v Likavke pri Ružomberku.

AMH po novom

17. September 2016
S platnosťou od 26. 9. 2016 prechádzame v laboratóriách Alpha medical na novú vyšetrovaciu súpravu AMH v sére (metóda ECLIA, firma Roche), s ktorou súvisí aj zmena jednotiek a referenčných hodnôt.

Zmeny referenčných hodnôt a indikačných obmedzení

4. August 2016
Zmena referenčných hodnôt vybraných parametrov, zmena jednotiek troponínu vrátane úpravy referenčného intervalu a zmena indikačných obmedzení pre nádorové markery.

Ukončujeme spracovanie vzoriek LBC dodaných v oranžových vialkách

1. August 2016
Vzhľadom na zmenu metódy vyšetrovania LBC na BD SurePath s účinnosťou od 1. 11. 2016 ukončujeme spracovanie vzoriek dodaných vo vialkách s oranžovým uzáverom určených na spracovanie metódou ThinPrep®.

Zmena indikačných obmedzení a prevádzkovej doby call centra

17. Jún 2016
Dovoľujeme si vás informovať o viacerých zmenách v oblasti indikačných obmedzení s účinnosťou od 22. 6. 2016 a o zmene prevádzkovej doby call centra.

Zmena v stanovení vitamínu D

26. Máj 2016
S účinnosťou od 1. 6. 2016 dochádza k zmene metódy stanovenia vitamínu D.

LBC vyšetrované novou metódou BD SurePath

14. Apríl 2016
Od 1. apríla prechádzame na vyšetrenie LBC metódou BD SurePath, ktorá nahrádza predošlú metódu ThinPrep. Táto zmena si vyžiadala aj zmenu odberového materiálu.

Zmena vyšetrovacej metódy

22. Marec 2016
Od 1. 4. 2016 pristupujeme k zmene vyšetrovacej metódy protilátok proti TSH receptorom.

Nový cenník vyšetrení

24. Február 2016
S účinnosťou od 1. marca 2016 vstúpil do platnosti nový cenník vyšetrení, ktorý reaguje na zmeny, ktoré sa uskutočnili v našej spoločnosti od jeho poslednej aktualizácie k 1. decembru 2014.