Informačné listy

Doplnenie a úprava indikačných a frekvenčných opatrení

4. Máj 2015
S platnosťou od 11. 5. 2015 dopĺňame, respektíve upravujeme náš zoznam vybraných vyšetrení, ktorých požadovanie z vašej strany podlieha indikačným a frekvenčným opatreniam zo strany zdravotných poisťovní.

Evidencia tržieb cez registračnú pokladnicu

27. Marec 2015
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov musí byť od 01.04.2015 každá tržba za laboratórne vyšetrenie prijatá od pacienta evidovaná cez registračnú pokladnicu.

Rozšírenie indikačných a frekvenčných obmedzení

26. Marec 2015
Ako sme vás už informovali v priebehu februára 2015, vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia na laboratórne vyšetrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich dodržiavania v praxi, pristupujeme – od 30. 3. 2015 – k nasledujúcemu rozširovaniu ich platnosti,...

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

23. Marec 2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám: úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín, zmena výpočtu a úprava referenčných intervalov pre voľný testosterón, biologicky dostupný...

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

20. Marec 2015
Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a...

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

13. Marec 2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám: úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín (Tabuľka č. 1), zmena výpočtu a úprava referenčných intervalov pre voľný testosterón,...

Zmena vyšetrovania celkových protilátok proti Candida albicans

12. Marec 2015
Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza v reťazci Alpha medical k zmene vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“ na jednotlivé triedy protilátok Candida albicans IgM, IgA, IgG s platnosťou od 16. 3. 2015.

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

11. Marec 2015
Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si Vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a...

Zmena vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“

2. Marec 2015
Candida albicans je za normálnych podmienok súčasťou mikrobiálnej flóry tela, avšak u vybraných skupín pacientov sa môže okrem slizničnej, kožnej či lokalizovanej viscerálnej formy rozvinúť do generalizovanej infekcie. Štatisticky predstavujú kandidózy štvrtú najčastejšiu príčinu sepsí...

Aplikujeme indikačné obmedzenia ZP

16. Február 2015
Vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich vymáhania musíme v ambulantnom sektore – s platnosťou od 16. 2. 2015 – pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu...