Informačné listy

Zmena metodiky vyšetrovania HPV

12. Február 2015
Radi by sme vás informovali, že od 2. februára 2015 meníme metodiku vyšetrovania HPV na konfirmačnom pracovisku Laboratória klinickej mikrobiológie v Likavke-Ružomberku, tak ako bolo avizované v našom časopise inVitro 4/2014. Pôvodnú metódu Hybrid Capture 2 sme nahradili PCR metódou na analyzátore...

Aplikujeme indikačné obmedzenia ZP

10. Február 2015
Vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich vymáhania musíme v ambulantnom sektore – s platnosťou od 16. 2. 2015 – pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu...

Zmeny v rutinnom vyšetrovaní

9. Február 2015
S platnosťou od 2. 2. 2015 sme v rutinnom vyšetrovaní zaviedli nasledujúce zmeny: u dospelých rušíme výpočet GF rovnicou MDRD a nahrádzame ho rovnicou CKD EPI, pre detskú populáciu aktualizujeme faktory vo Schwartzovom výpočte GF , pre populáciu staršiu než 2 roky (do 2 rokov nie je klasifikácia...

Zmena metodiky vyšetrovania HPV

2. Február 2015
Radi by sme Vás informovali, že od 2. februára 2015 meníme metodiku vyšetrovania HPV na konfirmačnom pracovisku Laboratória klinickej mikrobiológie v Likavke-Ružomberku, tak ako bolo avizované v našom časopise inVitro 4/2014. Pôvodnú metódu Hybrid Capture 2 sme nahradili PCR metódou na analyzátore...

Nový cenník a rozšírenie palety rutinných vyšetrení

1. December 2014
Dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. decembra 2014 vstúpil do platnosti nový cenník vyšetrení, ktorý v celkovom pohľade znižuje priemernú cenu vyšetrenia. Až na niekoľko výnimiek sú dnešné ceny vyšetrení nižšie než v minulosti. Zároveň rozširujeme paletu vyšetrení v oblasti biochémie,...

Dôležité odborné usmernenia MZ SR

25. September 2014
V poslednom období boli vydané viaceré odborné usmernenia MZ SR. V súlade s týmito usmerneniami plánujeme v rámci spoločností Alpha medical niekoľko dôležitých zmien

Nový spôsob vyšetrovania moču

27. Február 2014
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o novom postupe vyšetrovania moču s účinnosťou od 3.marca 2014. Zmena sa týka všetkých vzoriek moču, z ktorých bude na žiadanke požadované kultivačné vyšetrenie.

Nový spôsob vyšetrovania moču

25. Február 2014
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o novom postupe vyšetrovania moču s účinnosťou od 3.marca 2014. Zmena sa týka všetkých vzoriek moču, z ktorých bude na žiadanke požadované kultivačné vyšetrenie.

Zmena vyšetrovaných parametrov a diagnostických súprav

18. Február 2014
V zmysle Odborného usmernenia MZ SR na zabezpečenie surveillance pertussis v Slovenskej republike zo dňa 28. 1. 2013 (číslo: OE/196/2013) meníme vyšetrovanie parametrov pri diagnostike Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis.

Zmena diagnóz podľa Z.z. 160/2013

27. Január 2014
Od 1. 9. 2013 je účinný zákon č. 160/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v ktorom je implementovaná nová klasifikácia a kódovanie diagnóz. Poskytovatelia sú v zmysle znenia zákon povinní vykazovať diagnózy pod správnym kódom. V súvislosti s tým si...