Informačné listy

Zmeny výsledkov vybraných vyšetrení

7. December 2015
V závere roka 2015 si vás dovoľujeme informovať o niekoľkých zmenách, ktoré vstúpia do platnosti 15. 12. 2015. Zmeny sa budú týkať: výsledkov vyšetrení AMH v sére, referenčných hodnôt pre vyšetrenia vitamínu A v sére s ohľadom na vek, referenčných hodnôt pre vyšetrenia vitamínu E v sére s ohľadom...

Zmeny vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky

6. Máj 2015
V rámci zvyšovania efektívnosti a zároveň s cieľom zvýšiť kvalitu diagnostiky sme sa rozhodli realizovať niekoľko dôležitých organizačných zmien týkajúcich sa vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky.

Doplnenie a úprava indikačných a frekvenčných opatrení

4. Máj 2015
S platnosťou od 11. 5. 2015 dopĺňame, respektíve upravujeme náš zoznam vybraných vyšetrení, ktorých požadovanie z vašej strany podlieha indikačným a frekvenčným opatreniam zo strany zdravotných poisťovní.

Evidencia tržieb cez registračnú pokladnicu

27. Marec 2015
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov musí byť od 01.04.2015 každá tržba za laboratórne vyšetrenie prijatá od pacienta evidovaná cez registračnú pokladnicu.

Rozšírenie indikačných a frekvenčných obmedzení

26. Marec 2015
Ako sme vás už informovali v priebehu februára 2015, vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia na laboratórne vyšetrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich dodržiavania v praxi, pristupujeme – od 30. 3. 2015 – k nasledujúcemu rozširovaniu ich platnosti,...

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

23. Marec 2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám: úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín, zmena výpočtu a úprava referenčných intervalov pre voľný testosterón, biologicky dostupný...

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

20. Marec 2015
Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a...

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

13. Marec 2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám: úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín (Tabuľka č. 1), zmena výpočtu a úprava referenčných intervalov pre voľný testosterón,...

Zmena vyšetrovania celkových protilátok proti Candida albicans

12. Marec 2015
Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza v reťazci Alpha medical k zmene vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“ na jednotlivé triedy protilátok Candida albicans IgM, IgA, IgG s platnosťou od 16. 3. 2015.

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

11. Marec 2015
Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si Vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a...