Informačné listy

Zmena vyšetrovaných parametrov a diagnostických súprav

18. Február 2014
V zmysle Odborného usmernenia MZ SR na zabezpečenie surveillance pertussis v Slovenskej republike zo dňa 28. 1. 2013 (číslo: OE/196/2013) meníme vyšetrovanie parametrov pri diagnostike Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis.

Zmena diagnóz podľa Z.z. 160/2013

27. Január 2014
Od 1. 9. 2013 je účinný zákon č. 160/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v ktorom je implementovaná nová klasifikácia a kódovanie diagnóz. Poskytovatelia sú v zmysle znenia zákon povinní vykazovať diagnózy pod správnym kódom. V súvislosti s tým si...

Zmena vo vydávaní výsledkov niektorých parametrov

16. December 2013
S účinnosťou od 1. 1. 2014 dôjde vo vydávaní výsledkov niektorých laboratórnych parametrov k zmenám, a to konkrétne: vitamínu D (sérum), PSA (sérum), aldosterónu (zbieraný moč), progesterónu u postmenopauzálnych žien (sérum), luteinizačného hormónu u tehotných žien (sérum), ďalších pohlavných...

Návrat k pôvodnej technike merania IGF-1

31. Október 2013
S účinnosťou od 18. 11. 2013 dochádza k návratu k predošlému vyšetrovaciemu postupu pri stanovovaní parametru IGF-1. To znamená, že k výsledkom merania budú pripájané pôvodné referenčné intervaly. Podrobnejšie informácie vrátane tabuľky s prehľadom pôvodných referenčných hodnôt pre parameter IGF-1...

Získali sme sieť laboratórií Euromedic

21. Október 2013
Odkúpenie laboratórií spoločnosti Euromedic International zvýši trhový podiel skupiny Alpha medical na českom trhu laboratórnej diagnostiky, kde sa spájajú dvaja hráči z prvej trojky poskytovateľov. Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha Medical, k transakcii dodal: „Sme si dobre vedomí dobrého...

Zmena ref. hodnôt štyroch parametrov

26. September 2013
S účinnosťou od 2. 10. 2013 dochádza k úprave referenčných hodnôt pre nasledujúce parametre: eozinofily (KO-EDTA krv, dospelí): 0 – 5% kálium (sérum, deti do 1.roku) protrombínový čas parametre bunkovej imunity Viac informácii nájdete v priloženom Informačnom liste.

Zmena ref. hodnôt kalcia

19. September 2013
S účinnosťou od 23. 9. 2013 dochádza k úprave referenčných hodnôt kalcia: 2,11 – 2,61 mmol/l (kategória do 12 rokov) 2,09 – 2,51 mmol/l (kategória nad 12 rokov) Viac informácii nájdete v priloženom Informačnom liste.

Zmena ref. hodnôt

2. September 2013
S platnosťou od 2.septembra 2013 pristupujeme k zmene referenčných intervalov pre niektoré vybrané analyty. Bližšie informácie nájdete v priloženom Informačnom liste.

Nová Žiadanka o základné vyšetrenie

14. Máj 2013
V snahe zjednodušiť lekárom orientáciu a odbremeniť ich od potreby sledovať aktuálny rozsah preventívnych prehliadok ako aj poskytnúť výber najčastejšie indikovaných vyšetrení v prehľadnej forme, pripravili sme pre Vás nový typ žiadanky – Žiadanka o základné vyšetrenie. Jej prvá strana slúži...