Informačné listy

Zmeny referenčných hodnôt

14. Marec 2013
Na základe podnetov klinických lekárov ako aj v snahe neustále skvalitňovať laboratórne služby poskytované našou spoločnosťou, rozhodli sme sa zrealizovať s platnosťou od 18. marca 2013 niekoľko zmien a to ako referenčných hodnôt tak aj v názvosloví či uvádzaní vybraných hodnôt a komentárov. Viac...

Indikačné obmedzenia v gynekológii

22. Február 2013
Na základe nových „Pravidiel uznávania laboratórnych výkonov“ VšZP sme pre lekárov so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pripravili stručný výpis najčastejšie indikovaných vyšetrení a ich obmedzení (odbornosť indikujúceho lekára vo vzťahu k diagnóze, vyšetrovaným parametrom, frekvencii...

Nové pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov VšZP

23. Január 2013
Pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania...

Oznam – komentáre v Analytixe

23. December 2012
V poslednom čase ste akiste aj Vy zaznamenali zvýšený tlak zdravotných poisťovní na racionálnu diagnostiku a liečbu ochorení, ako aj striktné dodržiavanie platných vestníkov MZ SR či usmernení odborných spoločností. V súlade s týmito aktivitami zdravotných poisťovní preto neprekvapil materiál...

Oznamy – Preventívne prehliadky od 22.11.2012 - Urológia

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne...

Preventívne prehliadky – Gynekológia a pôrodníctvo

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne...

Preventívne prehliadky – Všeobecné lekárstvo

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne...