Informačné listy

Preventívne prehliadky – Pediatria

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne...

Zmena parametrov od 10. 4. 2012

10. Apríl 2012
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 10. 4. 2012 vstupujú do platnosti nové referenčné hodnoty pre tieto vybrané parametre: Lipáza Kreatinín v moči Hemoglobín AST Kalcium v moči Hematokrit ALT Horčík v moči Erytrocyty GMT Fosfor v moči MCV ALP Natrium v moči MCH Amyláza Kálium v moči RDW...

Nádorové markery – indikačné obmedzenia

24. August 2011
Nádorové markery – indikačné obmedzenia