Marfan

Marfanov syndróm

Marfanov syndróm je vzácne dedičné systémové ochorenie spojivového tkaniva s veľkou klinickou variabilitou. Charakteristické je postihnutie zrakového, skeletálneho a kardiovaskulárneho systému. Pacienti sú ohrození predovšetkým rozšírením aorty (aneuryzma) a predispozíciou k aortálnej disekcii a...