Moderná diagnostika

Imunológia a alergológia – stabilné miesto v modernej medicíne

Spoločnosť Alpha medical ponúka v odbore klinickej imunológie a alergológie komplexnú paletu viac ako 600 vyšetrení, ktorých väčšina je realizovaná na dennej báze. Vyšetrenia pokrývajú mapovanie humorálnej aj bunkovej imunity v oblastiach základných imunologických vyšetrení a špecifických vyšetrení...

Veľký krok vpred – rozhovor s doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD.

Niektoré špeciálne vyšetrenia nie je možné realizovať na vysokokapacitných analyzátoroch, pretože si vyžadujú osobitné technické vybavenie, mimoriadne znalosti a skúsenosti s niektorými špičkovými laboratórnymi vyšetrovacími postupmi. Preto vzniklo v rámci centrálneho laboratória v bratislavskom...

Zmeny jazyka a ústnej dutiny – príčiny najčastejších nálezov a prínos laboratórnej diagnostiky

Ústna dutina je vstupnou bránou do ľudského organizmu, ktorá odzrkadľuje stav všetkých orgánov ľudského tela. Normálna sliznica dutiny ústnej je ružová a hladká. Zmeny jazyka a dutiny ústnej sú inter a intraindividuálne a líšia sa v závislosti od veku, pohlavia, rasy, stavu imunity, hormonálnych...

Súčasná laboratórna diagnostika zápalových stavov

Zápal je zložitý a komplexný systém obranných reakcií vaskularizovaných tkanív, ktorým organizmus reaguje na patogénny podnet rôzneho charakteru, ktorý ho vyviedol zo stavu dynamickej rovnováhy, pričom cieľom je obnoviť pôvodný stav. Rad obranných a hojivých reakcií spočíva v odstránení príčiny a...

Diagnostika endokrinnej hypertenzie: dôležitosť analýzy hormónov kôry a drene nadobličiek

V Laboratóriu špeciálnych metód máme možnosť analyzovať v krvi aj v moči všetky hormóny a prekurzory kôry i drene nadobličiek, a tak môžeme potvrdiť, alebo vyvrátiť suspektnú diagnózu. Stanovujeme pregnenolón, progesterón, 17-OH-progesterón, androstendión, DHES, kortizol, aldosterón, testosterón,...

Diagnostický význam ASLO a anti DNázy B pri závažných streptokokových infekciách a ich neskorých následkoch

Streptococcus pyogenes je grampozitívny, fakultatívne anaeróbny, beta-hemolytický streptokok, ktorý rastie vo dvojiciach, alebo tvorí retiazky. Patrí do skupiny A. Je primárne patogénny pre človeka a človek je jediným prirozeným zdrojom infekcie.

Subfrakcie LDL cholesterolu – význam a možnosti stanovenia

Cholesterol je dôležitou a pre život nevyhnutnou súčasťou. Z cholesterolu sa syntetizujú viaceré životne dôležité látky (steroidné hormóny, žlčové kyseliny, vitamín D atď.). Vzhľadom k jeho nerozpustnosti vo vode musí byť v krvi transportovaný pomocou „lodičiek-lipoproteínov“ – HDL cholesterol ( ...

Postavenie genetiky v diagnostike hematologických ochorení

Genetika zohráva v diagnostike hematologických ochorení často veľmi dôležitú – miestami až nevyhnutnú – úlohu. Kým niektoré hematologické ochorenia nemajú prítomný špecifický genetický marker, pri vybraných onkologicko-hematologických diagnózach je postavenie genetiky nesporné.

Možnosti laboratórnej diagnostiky chlamýdiových a mykoplazmových infekcií v laboratóriách Alpha medical

V celosvetovom priemere bol zaznamenaný nárast infekcií vyvolaných chlamýdiami a mykoplazmami. Zvýšený výskyt ochorení potvrdzujú i naše laboratórne štatistiky.

Včasný záchyt a  diagnostika mnohopočetného myelómu

Mnohopočetný myelóm (MM) priťahuje pozornosť klinikov a laboratórnych pracovníkov už niekoľko rokov. Ide o druhé najčastejšie hematoonkologické ochorenie a predstavuje približne 1 % všetkých nádorových ochorení a asi 10 – 15 % všetkých hematoonkologických malignít.