Nádory pľúc

Morfologická diagnostika pľúcnych nádorov

Chorobné procesy vznikajúce v dýchacích cestách predstavujú mimoriadne širokú škálu alternatív, od kongenitálnych anomálií až po malígne ochorenia. Morfologická diagnostika – t. j. bioptické a cytologické hodnotenia – sa týka zvyčajne nádorových či pseudonádorových lézií. Podstatne zriedkavejšie...