Placenta

Endokrinológia placenty – rozhovor s gynekológom MUDr. Marošom Suchánkom, PhD.

Pýtame sa MUDr. Maroša Suchánka, PhD., z gynekologickej ambulancie v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnica Ružinov.