Stredoušný implantát

Sluch zlepšujúce implantáty

Poruchy sluchu postihujú približne 5 % populácie. Asi 360 miliónov ľudí na celom svete trpí poruchou sluchu, ktorá spôsobuje sťaženú komunikáciu a vyžaduje si vhodné riešenie. Na Slovensku je to odhadom asi 30-tisíc ľudí. Nevieme presne povedať, koľko je z toho detí. Vieme však, že výskyt závažných...