Vírusové hepatitídy

Vírusové hepatitídy

Vírusové hepatitídy tvoria skupinu ochorení vyvolaných primárne hepatotropnými vírusmi, ako aj ďalšími vírusmi s afinitou k pečeni, ktoré spôsobujú v pečeňovom parenchýme zápalové až nekrotické zmeny, čo sa v typických prípadoch prejaví akútnym ochorením veľakrát spojeným s ikterom.