Všeobecné

Kvalita diagnostiky vybraných zriedkavých ochorení overená

25. September 2015
V garancii správnosti výsledkov v diagnostike vybraných zriedkavých ochorení – BRCA – Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií ( BRCA1 , BRCA2 ), FAP – Familiárna adenomatózna polypóza ( APC ), HNPCC – Lynchov syndróm ( MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ) a OI – Osteogenesis imperfecta ( COL1A1, COL1A2, LEPRE1,...

Zlúčenie spoločností Gendiagnostica

30. Jún 2015
Dňa 30. 6. 2015 došlo k zrušeniu obchodných spoločností Gendiagnostica, s. r. o., a Gendiagnostica Bratislava, s. r. o., a bude realizovaný ich výmaz z Obchodného registra Slovenskej republiky. Od 1. 7. 2015 sú už tieto spoločnosti zlúčené do Alpha medical, s. r. o., a neexistujú ako právny subjekt.

Nové žiadanky o genetické vyšetrenia

27. Máj 2015
Vyšetrenia, ktoré ste predtým našli na žiadanke Alpha medical GENETIKA a na žiadankách Gendiagnosticy, boli spojené a rozdelené na štyri samostatné žiadanky: GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA, CYTOGENETIKA, GENETIKA – DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, GENETIKA – ZRIEDKAVÉ OCHORENIA. Nové žiadanky nájdete na...

Zmena právnej formy Alpha medical

19. December 2014
S platnosťou od dnešného dňa, t. j. 19. 12. 2014, došlo k zmene právnej formy Alpha medical z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dôvodom sú podmienky vyžadované novým financovaním, ktoré musia rešpektovať legislatívny – právny aj daňový – rámec Slovenska, respektíve Európskej...

Nové vyšetrenia pre PZS a samoplatcov

1. December 2014
V rámci rozšírenia ponuky špeciálnych vyšetrení pre samoplatcov a pracovné zdravotné služby ponúkame od 1. decembra 2014 novú paletu vyšetrení v spolupráci so spoločnosťou Vita-Test. Novozavedené vyšetrenia pomôžu identifikovať problémy, ktoré sú spojené so vznikom a rozvojom ochorení myokardu,...

Gendiagnostica a Histocyt súčasťou Alpha medical

25. Júl 2014
V priebehu júla vstúpila spoločnosť Alpha medical ako stopercentný vlastník do skupiny genetických laboratórií Gendiagnostica a patológie Histocyt. Obe tieto akvizície sú pokračovaním našej snahy poskytnúť klientom komplexnú modernú diagnostiku. Najmä akvizícia skupiny Gendiagnostica znamená pre...

Získali sme laboratóriá spoločnosti Euromedic v Česku

18. Jún 2014
Spoločnosť Mid Europa Partners, vlastník Alpha medical, ktorá je významným poskytovateľom laboratórnych služieb na českom a slovenskom trhu, oznámila definitívne potvrdenie platnosti transakcie kúpy laboratórií skupiny Euromedic International. Skupina Alpha medical týmto krokom získava pozíciu...

Nové laboratóriá Alpha medical

26. Marec 2014
Naša spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie v odboroch klinickej biochémie a hematológie. Vo februári sme spustili prevádzku v laboratóriu biochémie a hematológie poliklinického typu v Seredi, ktoré v marci nasledovalo laboratórium v Želiezovciach a pred niekoľkými dňami sa pridal aj Martin.

Nábor pacientov so psoriázou do štúdie EÚ

28. Január 2014
Spoločnosť Vita-Test spol. s. r. o., člen Alpha medical, v spolupráci s Dermatologickou klinikou LF UK Bratislava, vyhlasuje nábor pacientov so psoriázou, ktorí majú záujem zlepšiť svoj zdravotný stav aktívnym prístupom k zmene životného štýlu. Cieľom Štúdie o vplyve systémovej liečby s alebo bez...

Právne zmeny v spoločnostiach patriacich do Alpha medical

10. Január 2014
V záujme skvalitňovania a zároveň zefektívňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti pokračujeme v procese internej reštrukturalizácie. Výsledkom je postupná integrácia nových členov Alpha medical do jej materských štruktúr, ako sa to práve udialo v súvislosti so zmenou názvu BB BIOCYT a...