Vši

Zavšivenie – pedikulóza

Parazitárne ochorenia tvoria neoddeliteľnú súčasť infekčného lekárstva a treba im venovať dostatočnú pozornosť. Jedným z takýchto ochorení je pedikulóza, ktorej sezóna sa pravidelne opakuje s prvým školským zvonením. Ochorenie je celosvetovo rozšírené a vyskytuje sa najmä u detí predškolského a...