ABKA, protilátky proti žlčovodom

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Popri primárnej biliárnej cirhóze (prítomné protilátky M2 a Sp 100 zo skupiny protilátok ANA) sa vyskytuje autoimunitný syndróm poškodenia intrahepatálnych drobných žlčovodov označovaný ako primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC), pri ktorej sa vyskytujú protilátky proti žlčovodom ABKA.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Syndróm PSC sa označuje aj ako AMA negatívna primárna biliárna cirhóza (PBC), inokedy sa kombinujú PSC a PBC – zriedkavejšia forma, čiže tzv. prechodný syndróm primárnej biliárnej cirhózy. PSC sa vyskytuje vo veku 25 – 40 rokov a vyznačuje sa aj protilátkami pANCA. Incidencia sa odhaduje na 1,25/100 000 u mužov a 0,54/100 000 u žien. U väčšiny pacientov s PSC (70 – 90 %) sa v priebehu života diagnostikuje aj nešpecifický zápal čreva (najmä ulcerózna kolitída). V dôsledku autoimunitného zápalu dochádza k postupujúcej deštrukcii žlčovodov, následne k cholestáze až k ireverzibilnej cirhóze a postupnému pečeňovému zlyhaniu. Častý je aj výskyt hepatobiliárnych a kolorektálnych malignít. U detí sa niekedy syndróm PSC kombinuje s autoimunitnou hepatitídou (AIH), najmä typu I (AIH1) s pozitívnou protilátkou ASMA, čo sa považuje za typický prechodný (overlap) syndróm. Prechodný syndróm AIH1/PSC sa vyznačuje protilátkami ABKA a ASMA, ako aj nálezom rozsiahleho lymfocytového infiltrátu v portobiliárnom priestore pri pečeňovej biopsii. Označenie prechodného syndrómu sa nemá používať pri pozitivnych protilátkach proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV), ani ak chronická hepatitída C prechádza do imunitnej hepatitídy typu AIH2 s pozitívnym testom LKM1. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné poškodenie drobných žlčovodov (PSC), • prechodný syndróm AIH1/PSC, • primárna biliárna cirhóza (PBC)
Indikácia VšZP
010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322
Indikácia Union
010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322
Indikácia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia
Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.
Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť ABKA v organizme informuje o priebehu autoimunitného procesu v pečeni.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.