ABMG, protilátky proti bazálnym membránam glomerulov ABMT, protilátky proti bazálnym membránam tubulov AmzgA, protilátky proti mezangiu glomerulov

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Pri autoimunitných ochoreniach obličiek sa vytvárajú protilátky proti bazálnym membránam kapilárnych kľučiek glomerulov alebo proti bazálnym membránam tubulov alebo proti mezangiu.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Ochorenia obličiek, ktoré môžu poškodiť bazálnu membránu kapilárnych kľučiek glomerulov, respektíve mezangium glomerulov alebo bazálne membrány tubulov. Medzi terčové antigény bazálnej membrány a mezangia patria α3 podjednotka kolagénu, laminín a proteoglykány. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenie obličiek (idiopatická membránová nefropatia, primárna membránová glomerulonefritída) • Goodpastureov syndróm • diferenciálne diagnosticky treba odlíšiť autoprotilátky tvoriace imunokomplexy cirkulujúce v plazme, ktoré sa mechanicky ukladajú v glomerulách obličiek
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť protilátok proti mezangiu a bazálnym membránam kapilárnych kľučiek informuje o autoimunitnom procese primárne poškodzujúcom glomeruly.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.