ACTH

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
ACTH je hormón predného laloka hypofýzy. Jeho syntéza a sekrécia sú kontrolované kortikoliberínom (CRH), hormónom hypotalamu a negatívnou spätnou väzbou kortizolu. Vylučovanie ACTH podlieha cirkadiánnemu rytmu s najvyššími hladinami ráno a najnižšími večer. Sekrécia ACTH podlieha aj stresovým situáciám. Emočný stres (úzkosť, strach) a fyzická ujma (napr. operácia, hypoglykémia) podnecujú uvoľnenie CRH z hypotalamu a následne sekréciu ACTH z hypofýzy. ACTH pôsobí na nadobličky, kde podnecuje syntézu a sekréciu glukokortikoidov (hlavne kortizolu) v priebehu niekoľkých minút.
Cena za 1 vyšetrenie
7,70 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Stanovenie ACTH má význam pri diagnostike Cushinovej choroby, Cushingovho syndrómu, Addisonovej choroby, adrenálnej insuficiencie, hypopituitarizmu. Cushingova choroba je najčastejšou neiatrogénnou príčinou hypekortizolizmu. Pacienti s Cushingovou chorobou majú adenóm hypofýzy, ktorý spôsobuje nadmernú produkciu a sekréciu ACTH. V tomto prípade nie je zachovaná kortizolová spätná väzba. Cushingov syndróm (hyperkortikalizmus) môže byť okrem Cushingovej choroby spôsobený nádorom nadobličiek (ACTH ↓, kortizol ↑), adrenálnou hyperpláziou (ACTH ↓, kortizol ↑), ektopickou tvorbou ACTH – napríklad nádor pľúc (ACTH ↑, kortizol ↑) alebo chronickou administráciou glukokortikoidov. Addisonova choroba (primárna adrenálna insuficiencia) býva najčastejšie spôsobená autoimunitnou deštrukciou adrenálneho kortexu. Následkom adrenálnej nedostatočnosti je znížená syntéza a sekrécia kortizolu. V dôsledku negatívnej spätnej väzby sú v plazme prítomné vysoké koncentrácie ACTH (ACTH ↑, kortizol ↓). Pri sekundárnej adrenálnej insuficiencii je narušená tvorba ACTH hypofýzou (ACTH ↓, kortizol ↓).
Indikácia VšZP

001; 007; 009; 060; 063; 064; 153; 163

Indikácia Union

001; 007; 009; 060; 063; 064; 153; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
1x za deň
Frekvencia Union
2x za štvrťrok
Frekvencia VšZP
2x za štvrťrok
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika Cushingovho syndrómu, primárnej a sekundárnej adrenálnej insuficiencie.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka s EDTA
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 4 hodiny. Plazma je po zmrazení pri teplote -20 °C stabilná 1 mesiac.
Referenčné rozpätie
5 – 46 pg/ml
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.