Aktivované T-lymfocyty

Metóda
Prietoková cytometria
Cena za 1 vyšetrenie
18,92 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 009; 011; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 063; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 329; 331 ; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 009; 011; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 063; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolýza a lipémia.

Použiteľnosť pre prax
Aktuálne dostupné poznatky nám hovoria, že jednotlivé subpopulácie buniek nie sú definitívne a nemenne diferencované bunky, ale sa vyznačujú veľkou plasticitou – t. j. dokážu meniť svoje biologické vlastnosti podľa aktuálnych potrieb daného mikroprostredia, v ktorom sa imunitná odpoveď odohráva. Prietoková cytometri dostupná vo všetkých centrálnych laboratóriách Alpha medical ponúka okrem aktuálne nastavených vyšetrení neustále sa rozširujúcu paletu nových užitočných testov – informujte sa v laboratóriách o ich spektre a využiteľnosti vo Vašej každodennej praxi.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka s EDTA
Vzorku po odbere čo najskôr odoslať do laboratória (najneskôr do 24 hodín od odberu). Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka sa nesmie scentrifugovať.
Referenčné rozpätie
CD19+ : 5 - 20 %
CD3+ : 57 - 86 %
CD3+CD4+ : 30 - 60 %
CD3+CD8+ : 13 - 40 %
CD(16+56+) : 5 - 29 %
IRI-CD4+/CD8+ : 1,0 - 3,6 %
CD3+HLA-DR+ : 2 - 12 %
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.