ANA IgG skríning

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Antinukleárne protilátky ANA (antinukleárny faktor, ANF) predstavujú skupinu autoprotilátok proti orgánovo nešpecifickým bunkovým antigénom, ktoré sú lokalizované v bunkovom jadre a cytoplazme. Ich dôkaz môže znamenať prítomnosť systémového imunopatologického procesu. Sú však preukázateľné i u vírusových infekcií a chronických zápalových ochorení (môžu viesť k vzniku CIK a poškodeniu tkanív). Vyšetrenie ANA sa používa ako skríningový test, v prípade pozitívneho výsledku je nutné urobiť podrobnejší rozbor (typizáciu špecifických autoprotilátok), ktorý je dôležitým nástrojom v diferenciálnej diagnostike jednotlivých systémových autoimunitných ochorení. Protilátky proti SS-A52, SS-A60 (Ro) sa často vyskytujú u pacientov so systémovou sklerodermiou a SLE. Vysoko špecifickým markerom SLE sú protilátky proti Sm antigénu. U pacientov so SLE sú často prítomné i protilátky proti RNP antigénu – dôkaz týchto protilátok je diagnostickým kritériom pre MCTD (obzvlášť pri chýbajúcich anti-Sm protilátkach). V diagnostike myozitíd sa uplatňuje dôkaz protilátok anti-Jo-1. Protilátky anti-Scl-70 sú špecifickým markerom v diagnostike systémovej sklerózy. Históny sú prítomné u SLE, SSc a RA.
Cena za 1 vyšetrenie
6,57 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Výskyt ANA autoprotilátok najčastejšie asociuje s SLE (30 – 90 %, aktívna forma 90 %), negativita svedčí proti SLE. V prípade ďalších ochorení sa môžu autoprotilátky vyskytovať s rôznou frekvenciou: • suspekcia na systémové ochorenia alebo regulačnú poruchu (ťažké a dlhotrvajúce infekcie, febrilné stavy) • diagnostika poliekového SLE (50 – 90 %) • zmiešané choroby spojivového tkaniva (MCTD) • dermatomyozitída (30 – 80 %) • reumatoidná artritída (25 – 30 %) • systémová skleróza (60 – 90 %) • Sjögrenov syndróm (40 – 70 %) • chronická aktívna hepatitída • autoimunitné hemolytické anémie • myasthenia gravis • stav pred plánovanou imunostimulačnou liečbou • habituálne potraty
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 007; 008; 012; 018; 019; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 116; 140; 145; 154; 216; 229; 329; 331

Indikácia Union

001; 002; 004; 007; 008; 012; 018; 019; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 116; 140; 145; 154; 216; 229; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Silná hemolýza, lipémia a niektoré lieky.

Použiteľnosť pre prax
Laboratórne vyšetrenie autoprotilátok ANA prispieva k diagnóze autoimunitného ochorenia, prípadne je užitočné na posúdenie jeho aktivity. Nízke hladiny ANA môžeme zistiť i u niektorých zdravých jedincov, zvlášť vo vyššom veku. To znamená, že samotná prítomnosť ANA autoprotilátok neznamená automaticky autoimunitné ochorenie. Výskyt ANA u zdravých jedincov je 5 % a u zdravých osôb nad 60 rokov viac než 30%. ANA sa môžu objaviť tiež v súvislosti s užívaním niektorých liekov.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní, pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
< 1 negatívne
1 – 1.2 hraničné
> 1.2 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.