ANCA, protilátky proti neutrofilným leukocytom

Metóda
IF náterov granulocytov a biočipy
Význam stanovenia
ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) sú protilátky proti neutrofilným leukocytom (granulocytom) prítomné pri viacerých autoimunitných ochoreniach s poškodením cievneho systému; ľahko a rýchlo sa dajú detegovať v sére pacienta metódou IF (cANCA, pANCA), respektíve ďalej diferencovať pomocou biočipov.
Cena za 1 vyšetrenie
32 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
ANCA reagujú s dvomi odlišnými druhmi granúl v cytoplazme neutrofilov (cANCA a pANCA). Základným antigénom pri IF typu cANCA je proteináza 3 (PR3), pri IF typu pANCA je antigénom enzým myeloperoxidáza (MPO). Zrnitá fluorescencia celej cytoplazmy typu cANCA sa vyskytuje pri Wegenerovej granulomatóze. Fluorescenciu membránového typu (splývajúce granulá sústredené medzi laločnatými jadrami polymorfonukleárnych leukocytov, pANCA) pozorujeme pri vaskulitídach, polyarteritídach, mikroskopickej polyangiitíde, pri periarteritis nodosa a Churgovom-Straussovom syndróme. Poznáme aj tretiu formu morfologického obrazu interakcie autoprotilátok proti neutrofilom, označovanú ako xANCA, ktorá je viditeľná iba po fixácii etanolom a je pomerne častá pri ulceróznej kolitíde 50 – 75 %. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • gastroenterologické ochorenia s imunitnou etiológiou (colitis ulcerosa), • reumatické ochorenia, • autoimunitné ochorenia cievneho systému (vaskulitída, polyangiitída, Wegenerova granulomatóza).
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika mikrovaskulitídy a polyarteritídy a pomocné vyšetrenie pri diagnostike ulceróznej kolitídy (xANCA – 75 %, cANCA – 10 % a pANCA – 50 %). Pre dôležitosť rozlíšenia typu fluorescencie sa odporúča aj vyšetrenie mozaiky biočipov (Euroimmun) s nadviazanými enzýmami: MPO (typické pre pANCA), PR3 (typické pre cANCA) a katepsín, elastáza alebo lyzozým (pri xANCA).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.