Anti Brucella abortus IgM, IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Diagnostika ochorení vyvolaných druhom Brucella abortus.
Cena za 1 vyšetrenie
14,94 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Brucella je typickým zvieracím a ľudským parazitom, radí sa medzi antropozoonózy a ľahko preniká do tkanív. Ochorenie vyvolané brucelami je charakteristické postihnutím lymfatického systému, sleziny, pohlavných orgánov, črevného a dýchacieho traktu a radí sa medzi multisystémové ochorenie, spravidla s chronickým priebehom. Brucely sa často usadzujú v cytoplazme fagocytujúcich buniek. V neutrofilných polymorfonukleárnych leukocytoch blokujú metabolické procesy a bránia tvorbe baktericídnych látok. Fagocyty s premnoženými mikroorganizmami sú vektory systémového rozsevu. Pri chronickej forme ochorenia sa brucely množia a prežívajú v makrofágoch. Po preniknutí kožou sa za niekoľko hodín v mieste vstupu infekcie hromadia polymorfonukleárne leukocyty. Fagocytóza dosahuje maximum o 4 až 6 dní. Baktérie prenikajú do lymfatických ciest a usídľujú sa v regionálnych lymfatických uzlinách. Nekróza kože a uzlín závisí od masívnosti infekcie. Baktérie sú postupne zanesené do sleziny, pečene a obličiek.
Indikácia VšZP

002; 009; 331

Indikácia Union

002; 009

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Základnými klinickými príznakmi ochorení spôsobených brucelami je dlhodobá vlnitá (kolísavá) horúčka a tiež celková slabosť, malátnosť, nevoľnosť, nadmerné potenie a nechutenstvo. Pri postihnutí pohybového aparátu pociťujú pacienti bolesť svalov a kĺbov – príznačné pre artritídu a zápal šliach. Z neurologických symptómov sa môžu vyskytovať bolesti hlavy, únava a depresia, závraty, prechodné ochrnutie končatín. Infekcia pohlavného systému môže spôsobiť aj trvalú neplodnosť. Infekcie u tehotných žien môžu zapríčiniť potraty alebo postihnutie narodených detí.
U akútnych brucelóz nastupujú ako prvé protilátky proti IgM a neskôr je možné detegovať protilátky v triede IgG. Vysoké titre IgM protilátok môžu pretrvávať dlhší čas aj po uzdravení. Sérologická diagnostika odkryla antigénnu príslušnosť brucel s niektorými inými mikroorganizmami (cholera, tularémia a yersíniové infekcie).
Pri diagnostike je preto potrebné zhodnotiť aj výsledky iných antropozoonóz.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Krv po odbere je potrebné uchovávať pri teplote 20 – 25 °C a čo najskôr ju odoslať do laboratória. Ak sa predpokladá, že vzorku nebude možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej centrifugáciu. Odseparované sérum je potrebné skladovať pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 5 dní. Dlhodobejšie skladované sérum treba uchovávať zmrazené pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
IgG (NTU):
< 8,5 – negatívne
≥ 8,5 až ≤ 11,5 – hraničné
> 11,5 – pozitívne
IgM (NTU):
< 8,5 – negatívne
≥ 8,5 až ≤ 11,5 – hraničné
> 11,5 – pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.