Anti Echinococcus IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Prítomnosť IgG protilátok proti rodu Echinococcus sa využíva pri diagnostike hydatidózy (echinokokózy) spôsobenej druhmi Echinococcus granulosus a Echinococcus multilocularis.
Cena za 1 vyšetrenie
5,81 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Echinokokózou – hydatidózou sa označuje infekcia vnútorných orgánov človeka larválnymi štádiami rodu Echinococcus, ktorý je rozšírený prakticky po celom svete. Echinococcus granulosus parazituje v psoch a psovitých šelmách, je rozšírený kozmopolitne, ale predovšetkým v oblastiach s intenzívnym chovom oviec a dobytka. Vyvoláva cystickú (unilokulárnu) hydatidózu (echinokokózu/CE). Na severnej pologuli (stredná a severná Európa, Ázia a Severná Amerika) sa vyskytuje príbuzný druh Echinococcus multilocularis spôsobujúci alveolárnu (multilokulárnu) hydatidózu (echinokokózu, alveokokózu/AE). K infekcii dochádza po prehltnutí vajíčka z trusu psovitých šeliem, ktoré kontaminujú potravu alebo pitnú vodu. V medzihostiteľovi (človek) sa uvoľňuje embryo, ktoré sa po preniknutí črevnou stenou dostáva krvným obehom do vnútorných orgánov, kde sa mení na cystu (hydatidu). Je veľmi náročné stanoviť inkubačnú dobu, pričom je známe, že klinické prejavy infekcie sa môžu objaviť až po mnohých rokoch. Pri cystickej echinokokóze sa udáva inkubačná doba 1 až 20 rokov a hydatidy sa vyvíjajú najčastejšie v pečeni (50 – 70 %), pľúcach (20 – 30 %), menej často v obličkách, CNS, oku, kostiach a iných orgánoch. Pri alveolárnej echinokokóze sa udáva inkubačná doba 5 až 15 rokov. Hydatidy sa primárne vyvíjajú v pečeni, ale objaviť sa môžu aj v iných vnútorných orgánoch (pľúca, mozog, kosti a pod.).
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Potvrdenie diagnózy B67 – Echinokokóza (hydatidóza) spočíva vo vyhodnotení súboru klinických príznakov, laboratórnych testov, výsledkov zobrazovacích techník a anamnestických údajov pacienta. Práve prítomnosť špecifických protilátok anti Echinococcus IgG môže ochorenie echinokokózy potvrdiť. Sérologickými metódami a pozitívnym stanovením IgG protilátok je možné dokázať echinokokózu aj u asymptomatických pacientov. Môže sa objaviť eozinofília, pečeňové testy bývajú v norme, alebo sú iba ľahko zvýšené. V niektorých prípadoch deteguje sérologické vyšetrenie nešpecifické protilátky, ktoré vznikajú počas inej infekcie a skrížene reagujú s antigénmi rodu Echinococcus. Z tohto dôvodu je potrebné vyšetriť sérum pacienta na prítomnosť protilátok aj proti iným parazitárnym agens a výsledky týchto testov porovnať. Cysty v pľúcach, mozgu a slezine sú spojené s nižšou sérodiagnostickou reaktivitou, zatiaľ čo u cýst v kostiach sa objavujú viac stimulované detekovateľné protilátky. Prasknutie cysty vedie k náhlej stimulácii tvorby protilátok.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C . Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné maximálne 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 až -70 °C.
Referenčné rozpätie
< 8,5 negatívne | ≥ 8,5 ≤ 11,5 hraničné | > 11,5 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.