Anti Entamoeba histolytica IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Kvantitatívne stanovenie protilátok IgG proti antigénom Entamoeba histolytica je metóda stanovenia hlavne na identifikovanie asymptomatických prenášačov a prípadov predchádzajúcej neinvazívnej amebózy.
Cena za 1 vyšetrenie
11,35 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Entamoeba histolytica je anaeróbny parazit tvoriaci cysty, ktoré majú štyri malé jadrá. Po ingescii vhodným hostiteľom sa ich bunková stena rozruší vytvorením malého otvoru, cez ktorý vystúpi améba. Améba sa delí v troch cykloch na trofozoity s identickým jadrom, ktoré sú pohyblivé. Niektoré trofozoity potom napádajú tkanivá čriev a môžu ich rozrušiť natoľko, že sa dostanú do krvného riečišťa. Následne sa améba rozšíri do všetkých častíc organizmu. Infekcia spôsobené Entamoeba histolytica je príčinou amebózy a amebickej dyzentérie a osídľuje lúmen a mukózu čriev (najmä hrubé a slepé črevo). Intestinálna amebóza môže ovplyvniť akýkoľvek orgán či tkanivo. Riziko infekcie vzrastá s neadekvátnymi hygienickými podmienkami. Amebóza prevažuje medzi ľuďmi pracujúcimi v poľnohospodárstve a prenáša sa aj pohlavným stykom u homosexuálov. Jedinci s príznakmi ochorenia majú široký rozsah symptómov – nešpecifická hnačka, vredová kolitída, brušné kŕče, krv v stolici, dyzentéria. Spôsob nákazy: prenos výkalmi alebo použitie kontaminovanej potravy/vody obsahujúcej cysty.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Vyšetrenie protilátok je užitočné v diagnostike ochorenia amebóza, dyzentéria, amebický absces pečene, absces mozgu, hepatická amebóza, karcinóm čreva. Amebóza predstavuje tretie najčastejšie parazitárne ochorenie (po malárii a schistosomóze). Chronický priebeh amebózy (hnačky sa striedajú so zápchou a flatulenciou) je často omylom považovaný za enterokolitídu a v diferenciálno-diagnostickom procese sa na ňu nemyslí.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C . Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné maximálne 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 až -70 °C.
Referenčné rozpätie
<9 negatívne | >=9 - <= 11 hraničné | >11 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.