Anti GAD protilátky

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
GAD je enzým, ktorý katalyzuje dekarboxyláciu kyseliny glutámovej za tvorby inhibičného neurotransmitera kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Tento enzým sa nachádza hlavne v GABA-ergných neurónoch mozgu a v β-bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu. V menšom množstve je prítomný aj v bunkách štítnej žľazy, obličiek, ovárií, testes. Sú známe 2 izoformy tohto enzýmu, a to GAD65 a GAD67 a práve GAD65 je v bunkách Langerhansových ostrovčekoch pankreasu najhojnejšie zastúpenou izoformou. Autoprotilátky proti tomuto enzýmu (anti GAD protilátky) bývajú prítomné až u 70 – 80% pacientov s DM 1. typu, preto sa so špecificitou vyše 90% typicky využívajú pri exaktnej etiologickej klasifikácii diabetes mellitus.
Cena za 1 vyšetrenie
9,96 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Výskyt anti GAD protilátok je nielen u novodiagnostikovaných pacientov s DM 1. typu, ale aj u príbuzných týchto pacientov (cca 5 – 9%). Pomerne častý výskyt týchto protilátok je aj u pacientov klasifikovaných ako DM 2. typu (3 – 16%). Avšak s ohľadom na bunkový výskyt enzýmu GAD môžu protilátky proti nemu sprevádzať aj autoimunitné ochorenia mozgu, obličiek, štítnej žľazy, testes a ovárií. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • etiologická klasifikácia typov diabetes mellitus • autoimunitné ochorenia mozgu (napr.syndróm stuhnutého muža), obličiek, štítnej žľazy, testes, ovárií (dif. dg) • autoimunitné ochorenie nervovosvalového spojenia (LEMS) – výskyt buď paraneoplasticky pri malobunkovom karcinóme pľúc (asi 60 % prípadov) alebo ako idiopatická forma (40 %)
Indikácia VšZP

001; 004; 007; 008; 040; 048; 050; 051; 060; 064; 104; 140; 153; 154; 155; 199; 203; 245; 246; 251; 323; 332; 341

Indikácia Union

001; 004; 007; 008; 040; 048; 050; 051; 060; 064; 104; 140; 153; 154; 155; 199; 203; 245; 246; 251; 323; 332; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za štvrťrok
Frekvencia VšZP
1x za štvrťrok
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť anti GAD protilátok v organizme informuje o priebehu autoimunitného procesu – v prípade deštrukcie β buniek pankreasu teda o autoimunitnej inzulitíde. Anti GAD protilátky patria do skupiny autoprotilátok, ktoré sa zo skupiny najčastejšie sa vyskytujúcich autoprotilátok pri diabetes mellitus (anti GAD protilátky, IA- -2A, IAA) objavujú ako prvé (pri manifestácii v dospelom veku). Ich detekcia v krvi predchádza začiatok klinických symptómov aj o niekoľko rokov, preto sú zaujímavou voľbou parametra na včasnú predklinickú diagnózu a predikciu neskoršieho rozvoja DM 1. typu u rizikových skupín. Výška ich titra nemá informačný charakter o závažnosti deštrukcie buniek, takisto ich prítomnosť nie je zárukou budúceho rozvoja diabetes mellitus (asi 2 % výskyt anti GAD protilátok u zdravej populácie).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 –25 °C.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
< 1 negatívne
≥ 1 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.