Anti kardiolipin IgG, IgM

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Antikardiolipinové protilátky patria medzi antifosfolipidové protilátky, ktoré reagujú s kardiolipinom. Klinickým prejavom autoprotilátok sú hyperkoagulačné stavy s tvorbou trombov (IM, spontánne potraty, hlboká žilová trombóza, pľúcne embólie).
Cena za 1 vyšetrenie
6,57 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie koncentrácie antikardiolipinových protilátok v triedach IgG a IgM je mimoriadne dôležité v nasledujúcich prípadoch: • suspekcia na primárny alebo sekundárny antifosfolipidový syndróm (APS), • suspekcia na systémové ochorenie spojiva (napríklad SLE), • prenatálne monitorovanie tehotných so SLE, • opakované potraty, • tromboembólie a trombocytopénie neznámeho pôvodu, • mladé osoby s cievnymi mozgovými príhodami alebo IM, • izolované neurologické symptomatológie (migréna, chorea, demencia).
Indikácia VšZP

001; 003; 004; 007; 009; 018; 019; 031; 040; 045; 049; 060; 104; 140; 145; 156; 289; 329

Indikácia Union

001; 003; 004; 007; 009; 018; 019; 031; 040; 045; 049; 060; 140; 145; 289; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za štvrťrok
Frekvencia VšZP
2x za štvrťrok
Interferencia

Silná hemolýza, lipémia a niektoré lieky.

Použiteľnosť pre prax
Antikardiolipinové protilátky sú v organizme prechodne prítomné v nízkych koncentráciách pri infekčných ochoreniach ako syfilis, HIV, HCV, tuberkulóza a tiež pri chorobách spôsobených boréliami a mykoplazmami. Trvalo sa vyskytujú pri autoimunitných ochoreniach ako SLE a APS. Medzi ďalšie ochorenia spojené s prítomnosťou týchto protilátok patria trombózy, opakované potraty, IM, mozgové príhody a autoimunitná hemolytická anémia. Súčasné vyšetrenie antikardiolipinových protilátok s anti-β2-glykoproteínom zvyšuje špecificitu vyšetrenia.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní, pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne < 10 U/ml
pozitívne ≥ 10 U/ml
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.