Anti Listeria monocytogenes, Anti Listeria ivanovii (aglutinácia)

Metóda
Aglutinácia
Význam stanovenia
Listerióza je infekčné bakteriálne ochorenie vyvolané listériami. Ak je získané v gravidite, môže dôjsť k infikovaniu ľudského plodu (vrodená forma). Patrí medzi zoonózy. Listérie primárne postihujú zvieratá a z nich sa sekundárne prenášajú na človeka. Pre zdravého dospelého človeka ochorenie spravidla nie je nebezpečné a väčšinou je jeho priebeh bez klinických príznakov. Infekcia týmito baktériami však predstavuje veľké nebezpečenstvo pre  tehotné ženy, novorodencov a pre ľudí s oslabenou bunkovou imunitou (pacienti po transplantácii, imunosuprimovaní pacienti, osoby vo vysokom veku alebo pacienti s defektom imunity). Listérie patria do čeľade Listeriaceae a rodu Listeria, ktorý má v súčasnosti 6 druhov. Z nich sú iba dva druhy spojené s ochoreniami ľudí: L. monocytogenes – najčastejší pôvodca ľudských ochorení a L. ivanovii – klinicky význam tohto druhu nie je celkom objasnený a ako pôvodca infekcií je izolovaný len zriedkavo. Inkubačná doba je priemerne okolo 3 až 4 týždňov, ale môže byť až 90 dní. Hlavným zdrojom  nákazy sú potraviny živočíšneho pôvodu. Prípadnému sekundárnemu pomnoženiu listérií napomáha schopnosť listérií množiť sa aj pri nízkych teplotách, predovšetkým v chladničkách. Klinicky sa ochorenie môže prejaviť rôzne, od latentnej formy cez ľahkú až po smrteľnú. Rozoznávame formy vrodené (vnútromaternicová infekcia počas gravidity alebo získaná prenosom infekcie na novorodenca z infikovaných pôrodných ciest) a získané. Latentná je diagnostikovaná len u žien s habituálnymi potratmi, nervová postihuje starších ľudí a osoby s oslabeným imunitným systémom, oroglandulárna sa podobá mononukleóze a poznáme aj septicko-tyfóznu formu. Infekcie gastrointestinálneho traktu z kontaminovaných potravín bývajú prechodné s miernymi klinickými príznakmi a obyčajne spôsobujú komplikácie len u imunodeficientných pacientov, respektíve u gravidných žien.
Cena za 1 vyšetrenie
29,20 eur
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Protilátková odpoveď je v priebehu ochorenia slabá. Sérologické vyšetrenie pri suspektnej infekcii Listeria monocytogenes nemá dostatočnú výpovednú hodnotu. Sérologická diagnostika je možná len pri sledovaní dynamiky tvorby protilátok.
Indikácia VšZP

povolené všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

povolené všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t .č. nie je k dispozícii
Interferencia

Pre antigénnu príbuznosť Listeria monocytogenes s gram-pozitívnymi kokmi (mikrokoky, enterokoky) treba pozitivitu sérologickej reakcie hodnotiť opatrne.

Použiteľnosť pre prax
Obmedzená
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Skúmavka bez aditív (zrazená krv).
Krv/sérum možno skladovať pri izbovej teplote (20 – 25 °C) maximálne 12 hodín. Ak nie je možné doručiť vzorku v priebehu 12 hodín, treba oddeliť sérum, ktoré pri teplote 2 – 8 °C možno skladovať dva dni.
Referenčné rozpätie
Za významné sa považujú iba také výsledky, kde je aglutinácia pozitívna od titra 1 : 160 a vyššie. Absolútna výška titra protilátok nie je taká dôležitá ako zmeny titra, preto je pre správne prognostické závery listeriózy potrebné aglutináciu niekoľkokrát po sebe opakovať (v 1-, 2- a 3-týždenných intervaloch), aby sme zistili, či má titer protilátok vzostupnú, alebo zostupnú tendenciu. Dôležitý je vzostup titra protilátok svedčiaci o čerstvom styku makroorganizmu s mikróbom, proti ktorému sa v období medzi odbermi krvi vytvorili nové protilátky.