Anti Schistosoma mansoni IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Kvantitatívne stanovenie protilátok IgG proti Schistosoma mansoni, ktorá je pôvodcom črevnej (hepatolienálnej) schistosomózy (bilharziózy). Dospelé motolice sú 6 – 20 mm dlhé, žijú v žilových pletencoch (v povodí v.mesenterica inferior) brušnej dutiny infikovanej osoby, kde sa živia ľudskými červenými krvinkami. Dospelá samička nakladie za deň 300 – 3 000 vajíčok – z nich sa vo vodnom externom prostredí vyvíja miracidium, neskôr cerkária (je to infekčný druh pohyblivej larvy, jej vývoj prebieha v medzihostiteľovi – vodnom slimákovi), ktorá po prieniku kožou človeka dokončuje svoj vývoj na dospelú formu motolice a krvným obehom sa šíri do všetkých orgánov.
Cena za 1 vyšetrenie
5,81 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
V SR sa schistosomóza vyskytuje ako importovaná nákaza – typickými lokalitami endemického výskytu sú subsaharská Afrika, Blízky východ, Brazília, Venezuela, Karibské ostrovy (dlhodobý pracovný pobyt, turizmus a u cudzincov v SR). Po malárii je to podľa WHO druhé najvýznamnejšie tropické ochorenie. Inkubačná doba je 6 – 8 týždňov. K nákaze dôjde prienikom cerkárií (larválne štádium) kožou pri kúpaní, rybolove, člnkovaní alebo pri prechode bahnom či vlhkou trávou. Po nakazení prebieha schistosomóza typicky v 3 štádiách: 1. ako dermatitída (makulo-papulózna vyrážka, ktorá svrbí), 2. bezpríznakovo (pri nízkej infekčnej náloži, infikovaný človek však vylučuje vajíčka stolicou) alebo ako akútna schistosomóza (horúčkový stav so zdurením lymfatických uzlín, leukocytózou a eozinofíliou v krvnom obraze, myalgiami, artralgiami), 3. ako chronická schistosomóza (je spôsobená uvoľňovaním antigénov z vajíčok motolíc, ktoré stimulujú lokálnu zápalovú odpoveď a tvorbu typických granulómov v rôznych orgánoch, v krvi je typicky anémia a eozinofília). Črevná schistosomóza sa prejavuje ako recidivujúce bolesti brucha s hnačkou a eozinofíliou, môže byť prítomná hepatosplenomegalia – typicky dochádza k prechodu vajíčok z mezenterických žíl portálnym obehom do pečene, kde sa zachytávajú v kapilárach portálneho riečiska; okolo vajíčok sa vytvára granulomatózny zápal s periportálnou fibrotizáciou a neskôr prechodom do cirhózy pečene.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 337

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Výsledky sérológie imunitne oslabených jedincov a novorodencov majú obmedzené použitie (nedostatočná tvorba protilátok). Možná krížová reaktivita antigénu s protilátkami voči Echinococcus. Ak nie je možné pri pozitívnej vzorke na S. mansoni súčasne vylúčiť infekciu Echinococcom, pozitívna vzorka na S. mansoni musí byť potvrdená aj inou metódou (napr. vyšetrením stolice možno dokázať prítomnosť vajíčok S. mansoni).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné maximálne 5 dní.
Ak sa predpokladá, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C až -70 °C.
Referenčné rozpätie
<9 negatívne | >=9 - <= 11 hraničné | >11 pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.