Anti Taenia solium IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Kvantitatívne stanovenie protilátok IgG proti Taenia solium je metóda na identifikáciu ochorenia cysticerkózy.
Cena za 1 vyšetrenie
5,81 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Taenia solium je pásomnica dlhá 2 – 7 m, ktorá parazituje v tenkom čreve ľudí. Dospelá pásomnica je zložená približne z 1 000 proglotíd (telový článok pásomnice, ktorý obsahuje nervové, vylučovacie a rozmnožovacie orgány), ktoré dozrievajú, stanú sa gravidnými, oddelia sa od pásomnice a migrujú do konečníka, alebo sú vylúčené v stolici. Tieto potom môžu vo výkaloch prežiť v externom prostredí mesiace až roky. V tele medzihostiteľa (napr. prasatá, človek) sa z vajíčok uvoľní onkosféra, penetruje črevnou stenou a migruje do pruhovanej svaloviny, mozgu, pečene a iných orgánov hostiteľa, kde sa premení na cysticerkus (larválne štádium pásomnice). V tenkom čreve ľudí cysticerkus dozrieva viac ako 2 mesiace na dospelú pásomnicu, ktorá môže prežiť 25 rokov. Nákaza pásomnicou môže prebiehať v 2 formách: ako tenióza (po prichytení hlavičky pásomnice k sliznici čreva dorastie na dospelú pásomnicu) a ako cysticerkóza (tkanivová nákaza). Najvýznamnejšou parazitárnou infekciou spôsobenou Taenia solium je cysticerkóza zasahujúca oči a CNS, typická symptomatológiou týchto lokalít. Jej výskyt prevažuje v chudobnejších spoločenstvách, kde ľudia žijú v tesnej blízkosti prasiat a jedia nedostatočne tepelne upravené bravčové mäso, alebo sa nakazia vajíčkami Taenia solium v potrave či vode kontaminovanej výkalmi. Z laboratórnych nálezov býva len asi v 25 % prípadov cysticerkózy eozinofília a zvýšená hladina IgE.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 338

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
2x za mesiac
Interferencia

• výsledky sérológie imunitne oslabených jedincov a novorodencov majú obmedzené použitie
• možná krížová reaktivita antigénu s protilátkami voči Echinococcus; ak nie je možné vylúčiť infekciu Echinococcom, pozitívna vzorka musí byť potvrdená aj inou metódou. Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Stanovenie protilátok proti T. solium je prínosné najmä v diagnostike cysticerkózy, keďže pri tomto type ochorenia nie sú v stolici infikovaného človeka prítomné vajíčka parazita.
Cysticerkus v mozgu môže spôsobiť zvýšený vnútrolebečný tlak, epileptiformné záchvaty, psychické poruchy aj meningeálne dráždenie. Postihnutie oka sa prejavuje bolesťami oka, výskytom skotómov a rozmazaným videním. Potvrdenie cysticerkózy sa realizuje zobrazovacími diagnostickými metódami (CT, MR, oftalmoskopia).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné maximálne 5 dní.
Ak sa predpokladá, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C až -70 °C.
Referenčné rozpätie
< 8.5 negatívne| >=8.5 - <= 11.5 hraničné|> 11.5 pozit
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.