Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Ide o skríningovú metódu prvej voľby z krvného séra stanovujúcu hladinu cirkulujúcich autoprotilátok proti antigénom zona pellucida.
Cena za 1 vyšetrenie
9,96 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Diagnostika imunologických príčin ženskej sterility, neuspokojujúce oplodnenie oocytov získaných po stimulácii ovárií, predovšetkým pri opakovanom zlyhaní IVF.
Indikácia VšZP

009; 040; 140; 289

Indikácia Union

009; 040; 140; 289

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Silná hemolýza alebo lipémia séra, séra od pacientov s ochorením pečene, poly a monoklonálne gamapatie, autoimunitné poruchy.

Použiteľnosť pre prax
Spolu s protilátkami proti spermiám a proti ováriam najužitočnejší parameter pri predpokladanej imunologickej príčine neplodnosti.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 –25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne < 1
pozitívne > 1
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.