ASKMA, protilátky proti priečne pruhovanému svalu

Metóda
IF (nepriama) a IB
Význam stanovenia
Protilátky proti priečne pruhovanému svalu sa vyskytujú pri dvoch zásadne odlišných chorobných stavoch: • chronické autoimunitné poškodenie priečne pruhovaných svalov (myopatie) zápalového pôvodu; je označované aj ako idiopatické zápalové myopatie (IIM, idiopathic inflammatory myopathy) • hereditárna porucha svalu pri myasthenia gravis (MG) s výskytom protilátok proti proteínom podieľajúcim sa na synaptickom prevode vzruchu na nervovo-svalovej platničke (receptor pre acetylcholín, tyrozínkinázu)
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Pri ochorení MG sa s pravdepodobnosťou okolo 85 % vyskytujú protilátky proti nikotínovému receptoru pre acetylcholín (AChR) a s pravdepodobnosťou okolo 50 % sú prítomné protilátky proti pridruženému enzýmu tyrozínkináza, ktorý je špecifický pre svalové tkanivo (muscle-specific thyrosine kinase, MuSK, protilátka AMuSKA). Protilátky pri myozitíde sú namierené proti vláknam priečne pruhovaného svalu (tropomyozín, aktín) a niekedy aj proti bunkovým antigénom v cytoplazme (tRNA syntázy ako Jo-1), v jadre (anti-PMS), respektíve v jadierku (PM-Scl) alebo Ro-52 (porovnaj protilátky ANA a diferenciálnu diagnostiku myozitíd). Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: c ochorenie IIM, respektíve juvenilná idiopatická zápalová myopatia (JIIM), dermatomyozitídy, polymyozitída • ochorenie myasthenia gravis (MG)
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť v organizme informuje o priebehu autoimunitného procesu pri poškodení svalov, ktoré potvrdzuje ochorenie IIM. Pri MG ide o protilátky k nervovo svalovej platničke (AMuSKA, A-ACh-RA).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov
Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii http://www.alphamedical.sk/kontakt/odberove-pracoviska.